ENG

 

De fotoserie “Huizen” kan geïnterpreteerd worden als “Doelloos werk”.
Van constructief naar destructief. Uitgangspunt is het proces van steeds weer opnieuw beginnen en niet te weten waar en wanneer het wel of niet expres eindigt.

Om dit proces te regisseren vond ik de juiste bouwstenen om de cyclus van opbouwen en afbreken uit te beelden.

De kringloop, opbloeien en vergaan, is er in de natuur om te creëren. Krachtig zijn die creaties die er ogenschijnlijk tijdloos willen zijn. Echter elke creatie draagt al het onomkeerbare  proces van vernietiging in zich. En ook, ja zelfs ons geheugen laat ons in de steek over het hoe, wie en waar. Er is geen rede meer te vinden voor het waarom en er is geen doel meer. Misschien dat slechts een aantal kleurrijke momenten wat langer blijven hangen.

Iets opbouwen duurt langer dan iets afbreken, maar het plezier van maken valt soms in het niet bij de kick van kapot maken.

Wetend dat alle behaalde resultaten geen garantie zijn voor een toekomst, ruimen we de rommel op om opnieuw te beginnen. Wie wenst er nou te bouwen voor de eeuwigheid?


The photo series ‘Houses’ can be interpreted as ‘pointless work’.
From construction to destruction. The starting point is the process of starting over, time and time again, without knowing where, when and whether at all it will end deliberately.

To direct this process, I selected the right building blocks to portray the construction and destruction cycle.

In nature, the cycle of blossoming and wilting exists in order to create. Powerful are those creations that seemingly wish to be timeless. However, every creation carries with it the inevitable and irreversible process of destruction and withering. Even our own memory sometimes fails us when it comes to how, who and where. We can no longer understand ‘why’ and we can no longer see any purpose. Maybe only a few colourful and exciting moments stay with us longer.

Building something takes more time than destructing that same thing, but the joy of building is sometimes overshadowed by the kick we get from destruction.

Knowing that any results are no guarantee for future success, we clear away the rubble to start over again. Who on Earth wishes to build for eternity?

 

© Chris Timmers   |   Disclaimer