Chris Timmers werkt na 40 jaar fotograaf in loondienst ( UMCU ) als zelfstandig fotograaf / beeldend kunstenaar.
Lid NAKB ( Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars )
Lid B.O.K. ( Beroeps Organisatie Kunstenaars )
Contact: chris.timmers@gmail.com
Ooftstraat 28 / 3572HS / Utrecht
Tel. 030 2718857

Confrontatie 1

Kort Curriculum Vitae

Ruim 40 jaar (1976-2016) was Chris F. Timmers werkzaam als klinisch, technisch, PR- en bedrijfsfotograaf in het Universitair Medisch Centrumm Utrecht (UMCU). Sinds 2016 werkt en exposeert Timmers al zelfstandig beeldend kunstenaar en fotograaf. Zijn perfectionisme, in combinatie met de eindelijk herwonnen creatieve vrijheid, geeft hem de ruimte zijn persoonlijke verwondering en fascinatie over mens en natuur beeldend in alle scherpte te tonen.

1976 t/m 1996
Verbonden aan de afdeling Anesthesiologie. Hij maakt beeldverslagen op de operatiekamers, de spoedeisende hulp, de intensive care en de snijzalen van de pathologie en anatomie. Zijn technisch precieze beelden zijn gebruikt in lezingen, onderwijs en (wetenschappelijke) publicaties.

1978 t/m 2009
Technicus en beeldmanager bij het anesthesiologisch luchtwegteam van Prof.Dr. B. Smalhout. Een uniek team, dat veelal acute luchtwegproblemen bij kinderen opspoort en behandeld. Zijn aan de operatietafel verkregen beeldmateriaal is cruciaal voor de medische besluitvorming. Nadat onder andere Boehringer Ingelheim het beeldmateriaal internationaal publiceert, volgen uitnodigingen om kennis en kunde over te dragen in andere operatiekamers.

1994 – 2016
Fotograaf en beeldredacteur interne en externe communicatie van het UMCU, een van de grootste zorgaanbieders van Nederland. Daar is Timmers de grensverleggende pionier in sociale fotografie vanuit een ziekenhuis. Met charme en grote zorgvuldigheid legt hij vertederende en aangrijpende momenten in de zorg en wetenschap vast. Dicht op de huid van patiënten, naasten en medewerkers. Dat was in die tijd ongebruikelijk. Het werk van Timmers geeft het UMCU als eerste ziekenhuis in Nederland een sociaal, mensenlijk gezicht. De angst voor het onbekende bij patiënten en hun familie. De zorg en de werkzaamheden van het medisch personeel. De emotionele processen van het wel of niet genezen. Altijd stond in de fotografie van Timmers de mens centraal. Zijn werk uit die jaren – inmiddels onmogelijk vanwege privacy regels – geeft een uniek tijdsbeeld en roept nog steeds herkenning en emoties op. Veel van de publicaties met zijn werk zijn ondergebracht bij het Universiteitsmuseum Utrecht en het Het Utrechts Archief.

2016 – heden
Zelfstandig beeldend kunstenaar en fotograaf.

Confrontatie 2

Short resume

For over 40 years (1976 – 2016), Chris F. Timmers (1951) worked as a clinical, technical, PR, and corporate photographer at the UMC Utrecht. As of 2016, Timmers has been working and exhibiting as a self-employed visual artist and photographer.

1976 to 1996
Working at the Anesthesiology department. He makes image reports in the operating rooms, in the emergency rooms, on the intensive care, and in the cutting rooms of pathology and anatomy.

1978 to 2009
Technician and image manager in Prof.Dr. B. Smalhout’s anesthesiologic airway team. A unique team that typically detects and treats acute respiratory problems in children. His visual material obtained at the operating table is crucial for medical decision making. After Boehringer Ingelheim, among others, publishes the visual material internationally, invitations follow to transfer expertise to other operating rooms.

1994 to 2016
Photographer and visual editor internal and external communications of the UMCU, one of the largest healthcare providers in the Netherlands. There, Timmers is the groundbreaking pioneer in social photography from a hospital. With the charm and great care, he captures endearing and moving moments in healthcare and science. In close proximity to patients, relatives, and employees. That was unusual at that time. Timmers’ work allows the UMCU to be the first hospital in the Netherlands with a social, human face. The fear of the unknown in patients and their families. The care and work of the medical staff. The emotional processes of healing or not healing. People were always central to Timmers’ photography. His work from those years – now impossible due to privacy rules – offers a unique picture of the times and still evokes recognition and emotions. Many of the publications with his work have been placed with the Universiteitsmuseum Utrecht and Het Utrechts Archief.

2016 to present
Self-employed visual artist and photographer.

© Chris Timmers   |   Disclaimer