Na 40 jaar als fotograaf in loondienst (UMCU) te hebben gewerkt is Chris Timmers vanaf 1 oktober 2015 zelfstandig voor de BTW fotograaf beeldend kunstenaar, lid NABK (Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars)

Contact: chris.timmers@gmail.com
Ooftstraat 28 / 3572HS / Utrecht
Tel. 030 271 88 57

Tentoonstellingen


2020.
Parnassos Universiteit Utrecht
Galerie Toets – Gorinchem
Sterk werk in de kerk – Gorssel
Galerie Loes Reek,  Alkmaar
Galerie Steenwijk

2019.
Kunstbeurs Heemstede
Kunst Expo Dordt
Galerie Sous-Terre Aalsmeer
Kunst Wageningen
NH kerk van Aerdt

2018.
Galerie Sous Terre,  Aalsmeer
Grote kerk – Kustroute Tholen
Kunst aan de EE , Woudsend
Kunst Wageningen

2017.
RIVM te Bilthoven
“DeKunsttuin” te Veenhuizen
Brain Technology Institute (Elana) / Utrecht
Stadhuis Lelystad, solo expo juli en augustus
Universiteit Bibliotheek  Uithof/Utrecht, expo Life Science
Kunst aan de kust / Zoutelande

2016.
Kunstbeurs: Kunst in de vallei / Ede
Kunstbeurs: Art Eindhoven
Kunstbeurs: Annual Dutch Art Fair / Amsterdam
Kunstbeurs: Nationale Kunstdagen AHOY / Rotterdam

2015.
Open atelier Grote kerk / Veere
Kunst in de vallei / Ede
Galerie de Enghel / De Rijp
Nationale kunstdagen Ahoy / Rotterdam
Julius Centrum / Utrecht
Galerie Loes Reek / Alkmaar
Werk in kunstuitleen Willemsoord / Den Helder
Interview-publicatie www.pf.nl

2014.
Oude raadhuis / Warmond
Kunstuitleen Willemsoord / Den Helder

2013.
Stadsgalerie / Woudrichem 2x
Kunst schouw / Schouwen-Duivenland
Kunstuitleen Trans-arte / Utrecht
Kunst kerstmarkt / Bemmel

2012-2007.
Galerie Ria Beerendonk/Hilversum
Galerie Gorinchem / Gorinchem
Trans-arte / Utrecht
Kamer op Roozendaal / Roozendaal
Museum de Casteelse  Poort / Wageningen
Galerie Heleen Hogenboom / Bilthoven
Galerie Maritime / Raamsdonkveer
Galerie Ariana / Delft
Afd.Anesthesie UMCU / Utrecht

Indien u interesse hebt in 1 of meerdere afdrukken, dan is het natuurlijk mogelijk om in overleg met u de grootte en de materiaal keuze van de print(s) te bepalen. E.a. is afhankelijk van de bestandsgrootte.
Door de voortschrijdende technische ontwikkelingen is er steeds meer keuze met betrekking tot de afwerking.

___________________________________________________________________

A concept outline of my submitted work 2019

Toen ik werkte in het University Medical Center Utrecht werd ik geconfronteerd met de schoonheid en de tijdelijkheid van het leven. Ik raakte in de ban van “de vergankelijkheid”. Na mijn pensionering in 2016 voel ik me vrij mijn eigen beelden te scheppen. Niet meer in opdracht emotieloos, klinisch registrerend. Niet compromitterend om te choqueren. Niet meer sociaal bewogen moeten scoren voor de beeldvorming van een organisatie. Nee. Nu puur uit mijn hart, zoals ik de intrigerende wereld om mij heen wil verbeelden. Met bedachtzaamheid en met verwondering. Al experimenterend ontstaan composities met een eigen visie, waarin bezinning, emotie en jarenlange ervaring in de gezondheidszorg samensmelten. Gebruikmakend van de modernste technieken probeer ik ons inzicht in het mysterie en de intrinsieke kracht van mens en natuur te verscherpen. Ik hoop dat mijn werk bij mensen de verwondering over en bewondering voor het leven versterkt. Ik nodig uit tot vertrouwen en overgave. In optimisme, met een kritische knipoog. Mijn foto’s zijn een zoektocht naar het positieve in het onvermijdelijke en willen getuigen van een aanvaardingsproces.

www.christimmersfotografie.nl

When I worked at the University Medical Center Utrecht, I was confronted with the beauty and temporariness of life. I fell under the spell of ‘transience.’ As of my retirement in 2016, I feel free to create my own images. No longer commissions registering emotionlessly, clinically. No more compromising to shock. No longer having to score socially engaged for the image of an organization. No. Now, purely from my heart, as I want to depict the intriguing world around me. With thoughtfulness and with astonishment. While experimenting, compositions with their own vision emerge, in which reflection, emotion, and years of experience in healthcare merge. Using the most modern techniques, I try to sharpen our insight into the mystery and inherent power of humankind and nature. I hope that my work enhances people’s wonder about and admiration for life. I invite you to trust and surrender. In optimism, with a critical nod. My photos are a search for the positive in the inevitable and want to testify to an acceptance process.

www.christimmersfotografie.nl

© Chris Timmers   |   Disclaimer